• EnglishEnglish
Снежана Янева получи годишната награда на Българската библиотечно-информационна асоциация за 2019 г.
29 октомври 2020 г.

В навечерието сме на един от най-светлите български празници – 1 ноември – Деня на народните будители. Време да си спомним за хилядите скромни и самоотвержени дейци на перото, знанието и културата, които с делата си са написали историята на българския род и държава. Будители са нужни и днес, за да ни учат да пазим и надграждаме постигнатото, и които да са пример за бъдещите поколения за родолюбие, достойнство и българско самочувствие.

В дните преди празника тази година, на 15 октомври, Българската библиотечно-информационна асоциация  връчи посмъртно годишната си награда за 2019 г. на Снежана Янева - председател на асоциацията от 2012 до преждевременната ù смърт в края на 2019 година, за изключителните ѝ заслуги към развитието и модернизацията на българските библиотеки. В последните 30 години г-жа Янева работи изцяло безвъзмездно в служба на българското библиотечното дело и неговия престиж в страната, в Европа и в света.

Снежана Янева почина на 26 декември 2019 г. след кратко боледуване на 67 годишна възраст. Целият й трудов път е посветен на библиотеките и библиотечното дело. Започнала като библиотекар в Университетската библиотека, тя най-продължително време е завеждащ на Информационния център на Посолството на САЩ в София, но е посветена на идеята да работи за съвременното развитие на всички библиотеки в България. Тя е в основата на близките контакти с Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ и поканата нейни представители да посетят страната ни, след което последва и изпълнението на проекта „Глобални библиотеки – България“. Чрез този най-мащабен проект през последните 30 години българските обществени библиотеки променят съществено своя облик и се превръщат в центрове за равноправен достъп до информация за всички граждани. Снежана Янева участва в органите на управление на създадената през 2013 г. Фондация „Глобални библиотеки – България“. От 2016 г. на ротационен принцип тя е Председател на Настоятелството на Фондацията.

С неуморната си професионална и обществено-полезна дейност, Снежана Янева заслужи не само награда, а и достойно място в редиците на българските будители!