• EnglishEnglish
Специалисти от русенската библиотека на конференция в Търново
15 ноември 2019 г.

Форумът се проведе на 14 и 15 ноември в Народна библиотека "Петко Р. Славейков" - Велико Търново. Русенци се включиха с три доклада. Първия - "Захари Стоянов в специалните колекции на Регионална библиотека "Любен Каравелов", прочете Валерия Йорданова. Христина Везирева представи колективната разработка с Геновева Генчева и Силва Василева "Любен Каравелов в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов". Ренета Константинова запозна присъстващите със започналия през септември проект "Послания на времето. Михаил Арнаудов - познат и неизвестен".

ХVІІІ Национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации" беше посветена на 130-годишнината от учредяването на първата обществена библиотека в град Велико Търново и на темата за прилагането на библиотечното законодателство, авторското право и сродните му права в работата на библиотеките.

По време на работата й беше отбелязана и 70-годишнината от рождението на проф. д-р Елена Георгиева, една от основателите на катедра "Библиотекознание" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и неин преподавател.  Дълги години проф. Георгиева работи и в Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе.