• EnglishEnglish
Станция за самообслужване улеснява читателите на библиотеката
22 ноември 2023 г.

В отговор на очакванията на своите потребители библиотека  „Любен Каравелов“ -   Русе предоставя поредна иновативна услуга - станция за самообслужване.

Станцията се намира в Заемна за възрастни. Посетителите на библиотеката могат сами за секунди да регистрират книгите, които желаят да заемат, да презапишат вече заетите  или да върнат прочетените. Също така могат да  направят  справка в читателския си профил. И всичко това бързо, лесно и без участието на библиотекар. Станцията за самообслужване ще намали времето за чакане на опашка и ще предразположи читателите по-често да посещават библиотеката.

Въвеждането в експлоатация на станцията за самообслужване е логично продължение на процеса по внедряване на радиочестотните технологии в библиотеката.