• EnglishEnglish
Стартираме проект „Библиотеката - от традиции към иновации“
22 юли 2022 г.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ стартира проект „Библиотеката - от традиции към иновации“. Той ще се реализира  до края на 2023 г. с финансиране от Програмата за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински институти на Национален фонд "Култура" на стойност 38 300, 90 лв. Проектът включва цялостна концепция за технологично обновяване и реализиране на нови инициативи в областта на културата и образованието.

Предвижда се  да бъдат въведени иновационни методи и средства за бързо и точно отчитане на потребностите на читателите и публиката чрез използването на новите технологии и елементи от невронните  мрежи. Иновативният метод ще позволява по-бързо и по-точно извършване на анализи и ще подпомага ефективното развитие на библиотечната дейност. 

До края на следващата година ще бъде внедрена и специална дигитална програма в автоматизираната библиотечна система. Тя ще позволява качване на клипове и демо, предназначени за потребители от страната и чужбина, които ще улеснят достъпа им до услугите на културния институт. Дигиталната програма ще дава възможност и за създаване на виртуална обиколка на библиотеката, за запознаване с отделите, експозициите, постоянните изложби, забележителностите и атракциите. Въвеждането на подобен тип иновация в библиотечната дейност е в отговор на потребността на аудиторията за получаване на бърза и достоверна информация чрез Интернет. Задоволявайки тази потребност, културният институт ще се превърне в притегателен център за по-голям брой потребителите на услуги и  ще разширява популярността си сред разнородни общности. 

По проекта ще бъдат направени и първите стъпки към модернизирането на три по-малки русенски библиотеки – в НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, в Русенска митрополия и в НЧ „Просвета 1928“, гр. Мартен. Ще бъдат закупени компютри, монитори и четци и ще бъде внедрена автоматизирана библиотечна система във всяка една от библиотеките. Паралелно с това служителите ще имат възможност да повишават  компетенциите си в областта на новите технологии в библиотечните дейности, за ползването на интерактивни устройства, за създаване на творческо дигитално съдържание, за извършване на анализи с иновативни методи. В програмата на обучението е залегнала и работа на библиотечните работници с радиочестотна идентификация /RFID технологии/, която все по-осезаемо навлизат в библиотеките в България, включително и в тези в по-малките населени места.

Специално място в проекта заемат и дейностите в областта на културата и изкуството. Русе ще бъде домакин на Литературен фестивал, който ще включва работилници за деца и младежи по творческо писане и превод на литературен текст от английски на български език. Младежите ще бъдат въвлечени в изработване на литературен маршрут, свързан с писмените съкровища на русенския региона.  Маршрутът ще се разпространява чрез Туристическия център на Община Русе, сред тур оператори и сред жителите и гостите на Русе. В рамките на литературния фестивал сред  русенската публика ще се популяризира творчеството на утвърдени съвременни български автори – Стефан Цанев и детската писателка Петя Кокудева. Като гости на литературния фестивал ще бъдат поканени и  служители от библиотеката „Александру и Аристиа Аман“ в Крайова.

В рамките на проекта ще се реализира Научна конференция, която се организира в няколко направления в различни области на науката, от хуманитарни до технически.   Във фокуса на вниманието ще са актуални за съвремието въпроси, които търсят отговор в научните изследвания на близо 80 изтъкнати учени от България и чужбина. Събитието ще приключи с издаването на сборник с докладите на участниците.

През 2023 г. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ планира да се включи за девети път в Нощта на Андерсен, посветена на  Международния ден на детската книга и изкуствата за деца. Тя се организира около рождената дата на Ханс Кристиян Андерсен -  2 април в над 1700 места по света, а повече от 100 000 деца и възрастни се включват в нея. В Нощта на Андерсен ще се включат 20 деца в начална училищна възраст от различни училища, които ще изживеят вълнуващо нощно приключение.

Предвидени са още поредица от образователни инициативи за деца с различна тематика.

Основната цел на проекта е привличане, задържане и развитие  на публики, чрез създаване на механизми за интерактивна комуникация и приобщаване към дейността на обществената библиотека на аудитории с помощта на съвременните технологии.