• EnglishEnglish
Събуждане - 5
18 март 2017 г.

Водещите споделиха личен успешен опит, за привеждане на човешкото тяло в здраве и добре функциониращо състояние. Какво представлява финият невидим свят, нашите – човешки фини тела. Техники за освобождаване от негативите, които всеки от нас носи. Беше споделен опитът на водещите в изчистването на фините тела. Освобождаване на мисленето ни от програми, които възпрепятстват нашите успехи, освобождаване от собствените негативни настройки и самосаботажи, собствените ни модели за съмнения в себе си, които затварят възможностите ни за чисто и здраво тяло, полет на духа, увереност в действията ни като хора непознаващи границите на ума, творци на реалност, успешни личности.
Следващите срещи по темата са на 22 април, 13 май и 27 май.