• EnglishEnglish
Съвременна технология в библиотеката за цифровизация на книжния фонд
02 септември 2020 г.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ е в процес на изпълнение на проект ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“, одобрен за финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А, Приоритетна ос 2: „Зелен район“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси на културното наследство“; Тематична цел 6: „Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурси“; IP 6в: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство. Водеща организация е "Фондация Глобални библиотеки - България" с партньори Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе и Окръжна библиотека "Александру и Аристия Аман"- Крайова, Румъния.

Библиотеката вече разполага с най-съвременна технология за цифровизация и съхранение на дигиталните копия на книжния си фонд, както и нова книжна ламинираща станция. Много малко институти в страната могат да се похвалят с подобна машина от най-ново поколение. Тя е необходима за професионалното и бързо оформяне на книги, тъй като много от обектите на писменото наследство трябва първо да бъдат ламинирани (особено по-старите) и след това дигитализирани.

Машината допълва вече получената цифрова техника по проекта, благодарение на която библиотечните специалисти са дигитализирали до момента повече от 140 000 страници от най-ценните писмени и литературни ресурси на институции в Русе, Силистра, Видин, Враца, Плевен и Велико Търново. Предстои цифровизацията на документи от областите Монтана и Добрич. Всички цифровизирани документи ще бъдат достъпни онлайн пълнотекстово чрез електронната автоматизирана система на библиотеката, включваща и електронния каталог.

Новото технологично оборудване на русенската библиотека включва професионален скенер за книги с параметри, позволяващи бързо дигитализиране с високо качество, сървър за съхранение на цифрово съдържание, два настолни компютъра, позволяващи ускоряване процесите на цифровизация,  холограмен куб, холограмна пирамида, два 65-инчови мултимедийни интерактивни екрана, голяма маса с тъчскрийн - 55 инча, два прозрачни 50-инчови екрана за атрактивно анимирано представяне на комикси и друго писмено наследство.

В рамките на проекта „Писмените съкровища на Долен Дунав“, вече са изработени 5 литературни туристически пакета и 5 туристически маршрута, представящи писменото културно наследство на целия трансграничен регион.

За първи път у нас това културно богатство от двете страни на Дунава ще оживее във виртуална реалност.  Интерактивни екскурзоводи (промоутъри) ще представят на жителите и гостите на Русе интересни факти за историята на библиотеката, а обектите на книжовното наследство от колекциите и архивните ни фондове ще бъдат промотирани чрез реалистични 3-D изображения и техните холограмни изображения. Проектът се докосва до най-високите точки на съвременните аудио-визуални средства, сред които е и т.нар. Fog screen технология, с възможност обектите на културното наследство да се прожектират върху екран от мъгла. Посетителите ще докосват обектите, ще преминават през тях, ще бъдат част от тях. Новите технологии са инструмент, който библиотеките от крайдунавския регион ще използват за популяризирането на несметните богатства, които се пазят в техните фондове и хранилища и до които публиката няма директен достъп. Съвременните 3D средства са възможност да се даде нов живот на литературното наследство, то да стане достъпно, интересно и привлекателно за хора от всички възрасти, както и да се превърне в стойностен туристически продукт.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

 

Съвременна технология в библиотеката за цифровизация на книжния фонд