• EnglishEnglish
Съвременните технологии и хората от третата възраст
10 април 2017 г.

Съвременните технологии привлякоха и очароваха нашите участници в проект „Вие сте част от нашия живот“, финансиран от INELI-Balkans. Творческото пространство „60+ ние знаем и можем“ се запълни с първите 10 обучаеми. Десетдневните занимания започнаха с усвояването на основни умения за работа с компютър. Следват запознаване с дигитализирането на документи, работа с приложни програми за обработване на изображения, работа с архивни документи. Хората в над трудоспособна възраст проявиха интерес към крайния продукт от тяхното обучение, а именно отпечатването на родов албум с цел да запазят семейната си история и тя да стане част от историята на град Русе.

За да могат хората от третата възраст да се събират, общуват и творят заедно чрез технологиите, библиотекарите и студентите-стажанти в библиотеката преминаха обучение за работа със закупения и инсталиран скенер, специализиран софтуер и топъл печат.

Създателите на проекта „Вие сте част от нашия живот“ очакват лицата в над трудоспособна възраст да придобият умения за работа и увереност при ползването на съвременни технологии, да се повиши чувството им за пълноценност, полезност и принос към обществото.