• EnglishEnglish
Съвремие и традиция в дигитална прегръдка за бъдещето на книжовния фонд
21 декември 2017 г.

Две сканиращи, свръхвисоко производителни и надеждни устройства  за цифрова обработка на книжовния фонд бяха предоставени за двумесечно ползване на Регионална библиотека „Любен Каравелов” от фирма „АЯ Мсълюшънс“ ЕООД,   представител за България на Elar Corporation и CZURTEK. 

Според директорката на културната институция Теодора Евтимова, доставката на съвременната техника за цифровизация е втори етап- след конструирането и пускането на новата електронна платформа- от вече започналото технологично преобразяване на библиотеката. Така се преминава  и към подготовката на екипа  за осъществяване на  съвременна, културна дислокация на библиотеката като средище, което е в услуга  на променените духовни и социални потребности на читателите. И всичко това ще бъде осъществено  именно на базата на съвременните технологии,   защото те са вече неотменима част от ежедневието на   21-то столетие.  

Скенерът ElarSCAN A2, предоставен на библиотеката, притежава изключително  сериозни и технологично неограничени параметри на експлоатация. Сканиращото устройство   предлагат комфортен начин на работа,  осигурен от модерния и многофункционален софтуер за контрол на скенера и обработка на изображенията,  окомплектован е и с удобна везна за поставяне на книги и подвързани оригинали. Само  с едно кликване върху екрана може да се увеличава сканираното изображение,  като  се осигурява на работещия възможност да контролира прецизно и качествено всички процеси и така да вдига нивото/качеството и на сканираните изображения. 

С устройството „ElarSCAN A2” до момента в библиотеката в Русе са обработени/ сканирани  38 161 страници, 247 книги от Фонд „Краезнание” и 3 годишника от вестник „Русенска поща” във формат А2. Високата производителност беше постигната за период  от 40 работни дни, по 7 часа на ден, с натоварването на двама  специалисти. 

Другият скенер „CZUR ЕТ16”, библиотеката закупи и до момента обработи 23 672 страници, 391 книги- на т.н. „панорамен принцип” – фотокопия във формат А4 и А3. Към тази статистика прибавяме и прикачените, сканирани файлове на библиотечната платформа - 3403 -  общо инсталирани на сайта на библиотеката статии от обработените документи.

 Според единодушното мнение на специалистите, използвали техниката, сканиращите устройства    имат изключително  широко приложение и са в състояние да решат много от съвременните социално-образователни задачи, които стоят пред библиотеката като нов вид духовно и културно средище в съвременния свят.  Така например,  в читалните  скенерите могат да се използват за обособяването на нова, електронна библиотека и  специфични дигитални колекции в услуга на различните  категории  читатели- най-малките посетители, учениците в по-горните класове,  учители, студенти, специалисти, научни работници, мениджъри и ръководители. И всички, които се интересуват от специфичните проблеми на ежедневието, както  и от възможността да се учим и да се образоваме през целия си живот- една  идея на ЕС, за която се работи целенасочено и последователно през последните години в  Регионална библиотека „Любен Каравелов”.