• EnglishEnglish
156
Създаване на Русенската община
06 февруари 1865 г.
Приет е Уставът на българската община в Русе, който регламентира нейното учредяване и определя състава, правата и насоката на дейността й. На 1.03.1865 г. са проведени общински избори. Избрани са първите 12 редовни членове на Русенската новобългарска община. Нейната дейност се ръководи от владишкия наместник протосингел Нил Изворов