• EnglishEnglish
Създаване на кабинет и оригинална методика със своя онлайн платформа за повишаване на функционалната грамотност у учениците между 5 и 8 клас
27 юли 2022 г.

На  27 юли 2022 г. Ротари клуб „Русе“, съвместно с Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и ОУ „Иван Вазов“, проведоха първия финален етап от проекта на клуба за подобряване на функционалната грамотност на учениците (между 5 и 8 клас засега).

В детския отдел „Библиотечко“ се проведе първото обучение на деца, преминали тест и показали необходимост от подобряване на своята функционална грамотност.

Беше проведена и кратка научна сесия с няколко доклада от страните в проекта — Ротари клуб, автори, Библиотека и ОУ „Иван Вазов“.

Проектът на Ротари клуб „Русе“ е насочен към разкриване на причините за трайно ниските резултати на българските ученици при периодичните международни PISA тестове, създаване на оригинални тестове за целта и методика за тяхното разчитане, както и за последващо обучение и самообучение.

Проектът предвижда създаване на специализиран кабинет в пространствата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, който да се превърне в национален център за функционалната грамотност.

Освен обзавеждането в амфитеатрален вид, са осигурени лаптопи за учениците, които ще посещават курсовете за обучение. Разработва се и онлайн платформа за обучение и самообучение.

Резултатите от проекта ще бъдат споделени с други градове в страната. Има ясен и силен интерес за прилагане на методиката и средствата от него в Бургас, Велико Търново, Севлиево и други.

Проектът се финансира чрез Фондация „Ротари“, Общинска фондация „Русе — град на свободния дух“ със съучастие на Ротари клуб „Русе“ и с помощта на Ротари клубовете „Русе-Дунав“, „Свищов“ и „Силистра“. За целта са провеждане и фондонабиращи събтия.

Автори на методиката и средствата за обучение са д-р Наталия Любенова, педагог и психолог от Велико Търново и Емилиян Крумов, психолог от София. Всички материали са одобрени от Регионалното управление на образованието и имат положителна атестация от национален оценител.

По проекта са тествани около 150 деца от партниращите училища „Иван Вазов“, „Никола Обретенов“ и „Фридрих Шилер“. Предстои тази цифра да обхване 300 ученика.