• EnglishEnglish
93
Създаване на литературен клуб „Северянин”
19 септември 1928 г.

В. "Последни русенски новини", бр. 793 от 19 септември 1928 г. съобщава за създаването на литературно-културен клуб "Северянин", който се самоопределя като "литературно ядро при Дома на изкуствата и печата, с което е в генетическа връзка". Статията съдържа и списък на участниците: "Госпожи - Ек. Манчева, подп. Михайлова, д-р Бърова, Екатерина Диолева; Госпожици - Савова и М. Касабова; Господа - Л. Симидчиев, Ст. Узунов, Н. Михайлов, подп. Скутунов, Коста Димитров, Величко Цонев, Г. Церковски, д-р Стоянов, Светлозар Димитров, д-р Борис Петков, д-р Бъров, Вл. Р. Стоянов, Дим. Диолев, Вл. Владимиров и др.". Целта на сдружението е: "да се сближат приятелите на литературата и изкуствата въобще, да се създаде обстановка на непрекъсната, самостоятелна работа".