• EnglishEnglish
136
Създаване на първото Българско техническо дружество
26 март 1885 г.

Председател на първото Българско техническо дружество е Симеон Ванков, началник на русенския арсенал. В него членуват 42 души – 25 военнослужащи и 17 граждани с различни професии.