• EnglishEnglish
114
Създаването на Тамбурашкия оркестър към Мъжката гимназия (1907)
30 ноември 1907 г.

През 1907 г. такъв оркестър е създаден и към СОУ „Хр. Ботев“ (тогавашната Мъжка гимназия) от учителя по музика Михаил Константинов. През 1908 г. за учител в гимназията е назначен Александър Йорганджиев. Ал. Йорганджиев е ученик на Щрос, свирил на бисерница в Тамбурашкия оркестър и негов солист, отличен челист, завършил консерваторията в Букурещ. Поема и четирите състава на Мъжката гимназия, ръководени от Константинов – струнен, духов и тамбурашки оркестър и хор. Освен това работи като диригент и солист челист в музикалното дружество „Лира“. Създава градски тамбурашки оркестър „Тамбураши“.