• EnglishEnglish
30
Създаден мобилният телефон
1992 г.