• EnglishEnglish
Създаден първият микропоцесор от Маршал Е. Хоф
1972 г.