• EnglishEnglish
18
Създадена Българо-румънска търговско промишлена палата
30 ноември 2003 г.

В подкрепа на своите фирми – членове, както и на всички компании и организации с интереси в България и Румъния, Българо-румънска търговско промишлена палата предлага широк пакет от услуги основно в областта на информационното обслужване, директното консултиране, реклама, промоция, организиране на бизнес срещи и кооперационни борси.