• EnglishEnglish
92
Създадена Русенска стокова борса
25 август 1929 г.

Председател на първия Управителен съвет е Атанас Ц. Буров - виден търговец, индустриалец и банкер.