• EnglishEnglish
Съхраненото знание на Европа
17 октомври 2018 г.

В Регионална библиотека „Любен Каравелов“ е открита изложба „Съхраненото знание на Европа“ с енциклопедични издания и речници, издавани в края на ХІХ – средата на ХХ век, съхранявани във фондовете на библиотеката.

Най-старите издания, представени в изложбата са Lexikon The Ellhenikhe  - 1835 г. , Lexikon galloellhniko – 1842 г. на гръцки език и румънските Карте методикъ – 1852 г., Coursu de Philosophia – 1878 г.  В изложбата са включени издания на френски енциклопедии от 1866 г., 1898 г.: Grand Dictionnaire Universel, Nouveau Larousse illustré, La grande encyclopédie; немски енциклопедии: Brockhaus Lexikon  от 1882 г. и 1896 г., Meyers Lexikon  от 1937 г.

Българските издания са представени с тритомен „Български тълковен речник“ от 1899 г. и „Българска енциклопедия“ на братя Данчови – 1936 г.

Интерес представляват двата търговски алманаха на английски език от 1910 и 1937 година; най-дебелата книга в библиотеката - „Речник на английския език“ от 1922 г. , 2089 с.; тритомната италианска кулинарна енциклопедия.

Любопитни са и мини изданията на речниците: Испанско-немски, Немско-испански, Италианско-френски, Френско-италиански, Българо-есперантски, Речник на чуждите думи в българския език – всички издавани в края на ХІХ и началото на ХХ век.

В изложбата могат да се видят още: издание на Енциклопедия Британика, Унгарско-български речник, Голландско-русский словарь и Русско-голландский словарь, издавани през 60-те години на миналия век.

Изложбата е съвместна инициатива на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Областна администрация-Русе по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.