• EnglishEnglish
Творческа работилница
29 юни 2018 г.

   Във фоайето на II етаж на Регионална библиотека ”Любен Каравелов” е открита изложба на децата от I б клас на ОУ ”Отец Паисий”, включени в групата по интереси „Творческа работилница”, с ръководител Йоана Михайлова.
Проект „Твоят час” даде възможност на учениците в периода от 04 - 27.06.2018 г. да се включат в различни дейности с приложен характер. Децата развиваха своята фина моторика чрез рисуване, моделиране, изрязване, лепене, обогатиха естетическите си възприятия, но най-вече изразиха своята креативност. Разнообразието от задачи и теми им донесе ежедневно удовлетворение. Песните бяха неделима част от работата и допълнително стимулирха творческата дейност.
Представителната изява за откриването на изложбата, бе съпътствана с презентация пред родители и гости. Показаните снимки отразяваха процеса на придобиване на сръчности на учениците.