• EnglishEnglish
Трети национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ 2022
25 юни 2022 г. 10:00 ч. – 17:00 ч.
Регионална библиотека "Любен Каравелов"

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе съвместно с Регионално управление на образованието – Русе имат удоволствието да Ви поканят за участие в Третия национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ 2022.

Форумът си поставя за цел да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес; да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки и да даде трибуна на ученици и младежи до 26 г., които следват стъпките на Михаил Арнаудов, чиито разработки, проекти и предложения да получат публичност; да провокира дебат по ключови хуманитарни проблеми на нашата съвременност.

Форумът ще бъде организиран в няколко тематични направления: Литература; История; Български фолклор; Изкуства; Философия; География; Интердисциплинарни изследвания.

Формите за участие са: доклад, презентация на Power Point и други, видеоклип.

Участниците могат да се изявят както индивидуално, така и в екип.

Изпратените в срок доклади и мултимедийни проекти ще бъдат оценени от компетентно жури.

Срок за подаване на заявка: 15 май 2022 г.

Срок за изпращане на разработките: до 30 май 2022 г. на е-mail: mladezkiforum@gmail.com

 

Лица за контакт:

д-р Капка Иванова: 0884 717 990

Татяна Савова: 0876 931 552

 

Регламент на форума

Заявка за участие