• EnglishEnglish
Трифон Цанев Трифонов 1866 - 1926
02 ноември 2021 г.

Излезе от печат био-библиографията „Трифон Цанев Трифонов (1866 – 1926)“ – издание на Регионална библиотека „Любен Каравелов“. 

Трифон Цанев Трифонов – учител, литератор, преводач, общественик, оставя трайна диря в културния живот на гр. Русе в края на ХІХ и първата половина на ХХ век. Автор на стихотворения, разкази, статии, един от първите преводачи на Шекспир и Пушкин в България. 

Той е роден в гр. Дряново през 1866 г. Завършва средно образование в гр. Николаев (Русия) като стипендиант на Южнославянския пансион на Тодор Минков. През 1888 г. се завръща в България и работи като учител последователно в Русе, Образцовия чифлик край Русе, Шумен и Варна, а също така и като училищен инспектор в Шуменската учебна околия и Русенското учебно окръжие. 

Т. Ц. Трифонов е активен участник в обществено-политическия и културния живот на Русе. Бил е училищен настоятел, помощник-кмет, общински съветник и дългогодишен член на Търговско-индустриалната камара. Оставя забележителна следа в културния живот на Русе като член на театралния комитет, съосновател на Дома на изкуствата и печата в Русе и на кино „Модерен театър“.

Био-библиографията представя неговото творчество, включва изследвания за твореца, отзиви за първото в България средношколско списание „Извор“, създадено и редактирано от Трифон Ц. Трифонов, и за музикално-театрално дружество „Лира“, основано през 1891 г. от Атанас Паунов и Трифон Ц. Трифонов.

В библиографията са включени и материали от личния архив на Трифон Ц. Трифонов, съхраняван в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. Те са представени с описание на подписа, вида на ръкописа и датирането.

Със своите информационни възможности био-библиографията „Трифон Цанев Трифонов“ би улеснила работата на специалисти литературоведи и изследователи, както и на всички с интерес към живота, творчеството и делото на писателя, публициста и преводача Трифон Ц. Трифонов. 

Персоналията е изработена по проект „Обществените библиотеки в област Русе – професионализъм в действие“, финансиран от Министерство на културата.