• EnglishEnglish
81
Тържествено освещаване на Съдебната палата
27 октомври 1940 г.

Сградата е построена по проект на арх. Никола Лазаров. Тя е осветена по особено тържествен начин. Присъстват министърът на правосъдието, главният съдебен инспектор и други официални лица. Митрополит Михаил извършва водосвет. Министърът в речта си казва: "... Тук по средата на този град - най-красивият перл на нашия дунавски бряг, през който на такива широки вълни са влизали и влизат постиженията на западноевропейската култура, отразяващ се в тихите води на Дунав, ще се издига на вечни времена тоя величествен паметник и ще свидетелствува пред потомството за чрезвичайните усилия на едно поколение, което въпреки всички пречки, всички трудности можа да завещае на бъдещето едно такова културно богатство..."

Тържеството се предава по радио София.