• EnglishEnglish
Увеличен читателски и потребителски периметър на библиотеката
11 януари 2019 г.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ реализира успешно нов социално-образователен и културен проект по националната Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на Министерство на културата. Институцията бe одобрена и получи през 2018 година финансова подкрепа за закупуването на нови книги, литературна и културна периодика, и други информационни източници. В рамките на проекта във фондовете постъпиха 105 заглавия и общо 1025 библиотечни документа от 31 български издателства на стойността 8200 (осем хиляди и двеста) лева.  В библиотеката намериха свой път към читателите книги на авторитетни и вече наложени на книжния пазар брандове, като издателствата: „Хермес”; „Абагар”; „Анубис”; „Егмонт”; „Захарий Стоянов”; „Колибри”; „Тангра”; „Жанет 45” и др.

Подборът на книги беше направен след детайлно и професионално проучване на потребителския интерес и читателските търсения, което, бе в основата на успешното реализиране на проекта. Изборът на заглавията беше съобразен със спазването на принципите за равни възможности на всички  издатели, които имаха възможност да предложат атрактивни пакети, отчитайки читателските нагласи и предпочитания към тематичната насоченост на изданията.

Според директора на библиотеката Теодора Евтимова, получените книги  обхващат изключително широк тематичен диапазон: от съвременна българска художествена литература – поезия и проза, до специализирани материали в помощ на учебния процес. В книгохранилището постъпиха също така и нови издания на класици на световната и българската литература; научни и научно – популярни издания в областите история, география, психология. Интересни са екземплярите с художествена и научна детска литература, и от други различни области на човешкото познание. Важно е да отбележим също, че приоритетно бяха закупени издания, които да удовлетворят търсенето на изучаваната в средните и висшите училища програма по литература.

Набавянето на новите книги е довело до повишаване на  читателската удовлетвореност, до увеличаване на броя на новите читатели и ползватели на услугите на културната институция, като библиотеката е осигурила още по-голям периметър в дейността свободно заемане за дома на търсени и предпочитани заглавия.