• EnglishEnglish
Успешно сътрудничество библиотека - училище
09 май 2022 г.

Получихме сертификат за осъществено партньорство със Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ в Русе и пет броя от книгата „За род и родина“, чийто издател е Регионална библиотека „Любен Каравелов“.

Книгата се издава по Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия 2021“ на министерство на образованието и науката и на Министерство на отбраната, проект „Събудени страници от военната история на Русе. Командири на русенски военни части (1878 – 1945)“.

Изследователският труд на десетокласници от Дойче шуле и техните преподаватели „За род и родина. Военни командири (русенци и на русенски военни части) в периода от 1878 г. до 50-те години на ХХ век“ съдържа биографични данни на офицери, които военната професия е свързала с Русе чрез службата им в разположените в него военни части и поделения и изтъкнати военни командири, родени в дунавския град. Справочникът представя 71 издирени биографии на военни дейци, оставили следа в развитието на Българската армия, в историята на града, свързана с военното дело, с транспорта, икономическото развитие или управлението на Русе.

Три броя от книгата ще бъдат изпратени в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София, други две вече са част от фонда на Регионална библиотека „Любен Каравелов“.

Осъщественото партньорство между СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и регионалната библиотека е още едно доказателство за ролята на културния институт в образователния процес и успешното реализиране на изследователските проекти на младите хора.