• EnglishEnglish
19
Учредена Асоциация "Еврорегион Данубиус"
09 май 2002 г.

Сред основните дейности на асоциацията са: подпомагане на централните и местни власти при реализацията на Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество; подпомагане на местните общности и власти при търсенето на решения на общи трансгранични проблеми; насърчаване, консултиране и координиране на трансграничното сътрудничество между Република България и Република Румъния в областта на икономическото развитие, транспорта, околната среда, образованието, културата, пазара на труда, здравеопазването и земеделието и др.