• EnglishEnglish
77
Учредено есперантско дружество “Либеро”
08 октомври 1944 г.

Ръководители на учреденото в Популярна банка дружество са: Сава Иванов, Иван Станчев, Димитър Иванов, Хараламби Ахтоподов и Ангел Славов. През месец март 1945 г. дружеството организира благотворителна вечеринка и с част от средствата подпомага общежитие за югославски деца.