• EnglishEnglish
Фондация „Глобални библиотеки – България” финансира обучения за библиотекари
03 април 2018 г.

Обучение на петнадесет библиотечни служители от област Русе се проведе в Регионална библиотека „Любен Каравелов”, гр. Русе на 21, 22 и 23 март на тема „Управление на европейски проекти” с обучител Милена Драгова. През 2018 г. в изпълнение на Дейност 1 „Развитие капацитета на мрежата и обучителните центрове” по Договор № РД-11-00-338 от 20.12.2017 между Фондация „Глобални библиотеки – България” и Министерство на културата ще се проведат общо 78 обучения в 27 регионални обучителни центъра към регионалните библиотеки, от които три ще бъдат организирани от Регионална библиотека „Любен Каравелов”, гр. Русе.

Финансирането от страна на Фондацията има за цел да подкрепи дейностите на тези обучителните центрове в България за постигане на устойчивост в две посоки – системни обучения за библиотечните специалисти, съобразно техните нужди, от една страна и от друга за развитието им като центрове за неформални обучения на гражданите, чрез изграждането на партньорства с други сродни организации и институции.

В Обучителния център към Регионална библиотека„Любен Каравелов”, гр. Русе предстои да бъдат проведени и обучения по „Добавяне на електронно съдържание в Уикипедия” и по „Медийна грамотност”