• EnglishEnglish
Хораций
08 декември 2022 г.

Квинт Хораций Флак  или Хораций е роден на 8 декември 65 г. пр. н. е. във Венусия, Древен Рим. Бащата на Хораций е бил земевладелец, освободен роб. Съумял да даде на сина си солидно образование в училищата в Рим, откъдето бъдещият поет тръгнал към Атина, за да се усъвършенства. Там Хораций попаднал сред средите на републикански настроени аристократични младежи. През 42 г. пр.н.е. той взема участие в решителната битка при Филипи (в Македония) (между силите на Марк Антоний и Октавиан Август срещу тези на Марк Юний Брут и Касий) След поражението на републиканците и дадената амнистия за билите се на страната на загубилия, Хораций се връща в Италия, където разбира, че баща му е мъртъв, а имотите им са конфискувани. За да се издържа, става писар. Вергилий го въвежда в кръга на Гай Меценат, който става негов приятел и покровител и го представя на Октавиан Август. Чрез Меценат поетът е обезпечен с малко имение, най-вероятно край Личенца, в Сабинските планини, което му дава възможност да бъде освободен от финансови затруднения до края на живота си. От републиканец Хораций става поддръжник на монархията. Хораций умира на 27 ноември 8 г. пр. н. е. в Рим.

Творчеството на великия поет от Златния век на римската литература обхваща революционната епоха на Древен Рим – края на републиката и първото десетилетие на новия режим на Октавиан Август. Негова е репликата Carpe diem! - Наслаждавай се на момента!

Хораций е автор на сборниците „Sermones” („Сатири” или „Беседи”, „Разговори”, 35-30 г. пр. н. е.), „Еpodi” („Припеви”, 30 г. пр. н. е.), „Carminum” („Песни”, „Оди”, 23 г. пр. н. е.), „Химн на столетието” („Carmen saeculare”, 17 г. пр. н. е.), „Epistularum” („Писма”, „Послания”, в 3 книги, 20-14 г. пр. н. е), включващ „Поетическо изкуство” („Ars poetica”, 18 г. пр. н. е.). След смъртта му „Одите” са включени в римските учебници, те повлияват на раннохристиянските автори Амбразий, Пруденций, Паулиний. През Средновековието се четат повече неговите „Сатири” и „Послания”. Творчеството му оказва голямо влияние на европейската литература от Ренесанса до ХІХ век.

Какво от Хораций в русенската библиотека: „Оди“, „Поетическо изкуство“, „Съчинения“, „Събрани творби“.