• EnglishEnglish
Чудния свят през обектива
30 октомври 2023 г. – 30 ноември 2023 г. 11:00 ч. – 18:30 ч.
кръгло фоайе І етаж

На 30 октомври (понеделник), в 11:00 ч., в кръглото фоайе на І етаж ще бъде открита изложбата „Чудния свят през обектива“ на Фото ателие „Чудния свят през обектива“. Експозицията включва фотографии на няколко деца от уязвими групи от Русе, които се запознаха с фотографските жанрове, придобиха усета да подбират правилните настройки за постигане на въздействащи снимки и продължават да се учат да опознават себе си и околния свят с помощта на изкуството, да обогатяват светоусещането си и откриват различни гледни точки, наблюдавайки света през обектива. Фотографското ателие е инициатива на Сдружение „Център Динамика“, партньор по проекта “Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“ на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, финансиран по Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с приоритетна ос „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1. „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Заповядайте на откриването! 30 октомври, 11:00 ч., кръглото фоайе на І етаж на библиотеката!

Изложбата ще бъде достъпна за зрители до края на месец ноември.