• EnglishEnglish
Юбилейна поредица „130 години библиотека в Русе – силуети на модерността“
09 февруари 2018 г.

Годината е 1938. Американски изследователи от Института за чуждестранна литература в САЩ се обръщат към Русенската община с молба да им се предостави срещу заплащане отпечатваният в Русчук, Туна-Вилает, вестник „Дунав“. Изданието е официоз на Османското правителство и излиза през периода 1865 – 1877 година. То е и първото, което се печатa на български и турски език, поради което директорът на вилаетската печатница, Драган Цанков, привлича в нея за преводачи просветени българи.

Нелеката задача за издирване на вестника е възложена на Тодор Рашев, дългогодишен библиотекар и завеждащ в библиотеката. Той успява да намери 92 броя от изданието, излизали от 10 май 1874 г. до 16 февруари 1875 г. Рашев пише предложение до Общинската управа вестниците да не се дават на американците, а да останат и да се запазят в Русенската библиотека, защото са „рядко ценно старопечатно издание, при това с краеведческо значение”.

Общинската управа, начeло на която по това време е дългогодишният кмет на Русе Кирил Старцев, не приема предложението на Тодор Рашев и намерените броеве от вестника заминават за Америка, вместо да се платят 1500 лв. за оставането им в библиотеката. Неподписаната от кмета Старцев разписка за 1500 лв. се съхранява в краеведския фонд на Русенската регионална библиотека.