• EnglishEnglish
Ярка литературна среща
31 октомври 2017 г.

На 30 октомври в Библиотеката се проведе литературна среща с писателя Марин Георгиев. Той беше представен на русенската публика от Ангел Боянов – преводач и собственик на „Издателско ателие Аб“. Специално внимание беше обърнато на неговите книги „Звезден пратеник. Николай Кънчев и българската поезия“, „Венчан до живот. Моята унгарска Европа“, „Отворена книга“ и „До тук – събрани стихове“. Оживен интерес и продължителни дебати, в които се включи и Йордан Палежев, предизвика романът-разследване за Никола Вапцаров „Третият разстрел“.

Срещата приключи с прочита на две от последните стихотворения на автора от журналиста Йордан Зебилянов, който е негов приятел и съратник и пожела публиката да отправи поглед повече към поета Марин Георгиев.

На срещата бяха прочетени интересни откъси от литературнокритически прочити, засягащи творчеството на писателя, на различни изследователи и писатели - Светлозар Игов, Валери Стефанов, Ивайло Петров, Ефрем Каранфилов, Тончо Жечев, Петър Алипиев, Христо Огнянов, Панко Анчев, Николай Милчев, Виолета Радева, Георги Мишев, Йордан Ефтимов, Ивайло Иванов и др.

Сред тях е и литературният критик и историк Петер Юхас, който споделя следното в своето „Писмо от Будапеща : Към поета на потъналата народна Атлантида“:

„Навярно съм прав, като мисля, че за теб смъртта, абсурдът на битието, придават форма на живота, усещането ти за преходността те води до вечността.

Ти си преминал през такава промяна на поведението и характера, която е достойна за младия герой на романа. Какъв ли бе този герой? Още недостатъчно модерен, още недостатъчно трезвен циник, още недостатъчно дистанциран. В противовес на това - все още чувствителен, все още откровен, все още открит, все още мечтаещ, все още страдащ, значи прекалено човечен. Невероятно чувствителен и вечно наранена душа човек, с една дума: поет.

Критиката досега не е открила изключителната красота на прозата ти и на поезията ти, достойна за твоя ранг.“.