• EnglishEnglish
198
роден Найден Геров
23 февруари 1823 г. – 09 октомври 1900 г.

Найден Геров Хаджиберович е български писател, езиковед, фолклорист, общественик и създател на едно от първите класни училища в България. Автор е на „Речник на блъгарский язик с тлъкувание речити на блъгарски и руски“. Роден на 23 февруари 1823 г. в Копривщица. Починал на 9 октомври 1900 г. в Пловдив.