• EnglishEnglish
създадена Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров“
1923 г.