• EnglishEnglish
„Избрано“ от фонда, 46 автори за повече от 100 години
13 юни 2024 г. 18:00 ч. – 19:00 ч.
Галерия Библиотека

На 13 юни (четвъртък), в 18:00 ч., в Галерия Библиотека ще бъде открита фотоизложба „Избрано от фонда“, 46 автори за повече от 100 години на Музей на фотографията в Казанлък. Организатор на събитието е Градско фотографско дружество – Русе.

На 4 април 1963 г. в Казанлък около 25 човека подписват акт за учредяване на Кино-фото клуб „Искра“. Основател и първи негов художествен ръководител е ф.х. Артин Азинян, заслужил „Искрист“, управител на ДП „Фотография“, клон Казанлък, член на клуба на фотодейците в България.

Казанлъшкият клуб е един от първите у нас. Сред основателите е и писателят Димитър Чорбаджийски – Чудомир.

Първата общоградска фотоизложба е организирана през 1964 г. В нея участват 26 автори. Първото цялостно представяне на фотоклуба е през 1969 г. в заключителния етап на Третия републикански фестивал, в който участват 32 автори от Казанлък. Присъдено им е званието „Лауреат“ и златен медал.

Общи изложби са организирани през 1985, 1987 и 1988 г. През тези години казанлъшките фотографи постигат върхови успехи и печелят заслужен авторитет.

Първият фотосалон на казанлъшките фотографи е организиран от Музея на фотографията в Казанлък и е проведен в края на 2018 г. За селекция постъпват около 140 фотографии на 42 автори. Техният брой нараства всяка следваща година. През 2023 г. за участие в Шести салон на казанлъшките фотографи постъпват 176 творби на 64 автори.

Всяка година жури от изявени майстори на светлописа подбира фотографии за изложба.

От 2022 г. Салонът е с конкурсен характер.

Тази безценна история ще гостува специално подготвена за Градското фотографско дружество на Русе и Възрожденското читалище „Зора“ в Русе. Изложбата ще бъде подредена в Галерия Библиотека и открита на 13 юни (четвъртък) в 18:00 ч.