EnglishEnglish
„НАРКОТИКЪТ ИНТЕРНЕТ”- ПРОЕКТ, КОЙТО НИ ВРЪЩА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА
24 юли 2017 г.

Регионална библиотека „Любен Каравелов”, съвместно с Фондация „Устойчиво общество”, са одобрени по проект „Интернет наркотикът”. Идейното предложение се финансира от Министерство на младежта и спорта по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2017 г. Целта на проекта е да се изгради среда и създадат условия за социално активно поведение на младите хора през свободното им време, като алтернатива на дигиталната зависимост, и е насочен към младежи на възраст от 15 до 29 години, в т. ч. лица в неравностойно положение. Дейностите предвиждат да се извърши проучване на нагласите и да се анализира информираността на лица от целевите групи за факторите и причините, които водят до зависимости, с фокус дигиталната, след което младите хора да бъдат обучени в разпознаване на видовете зависимости изграждане на умения за работа през свободното им време като алтернатива на дигиталната зависимост. 

За целта стартира процедура по набиране на кандидати за участие в обученията. Успешно преминалите курса млади хора ще получат сертификат и ще имат възможност да приложат на практика придобитите знания, като участват активно в дейността на библиотеката и се включат в екипи по превенция на дигиталната зависимост. 

Повече информация можете да получите на място в  библиотеката или на e-mail ustoi@abv.bg

За участие в обучения, моля, попълнете и изпратете на посочения мейл или на място в библиотеката следното заявление

Очакваме Ви – Вашето лято може да бъде различно!