• EnglishEnglish
„Общество и здраве“ – първо електронно списание на УМБАЛ „Канев“
15 май 2020 г.

Списание „Общество и здраве“ е ново научно списание, в което ще се публикуват изследователски статии и студии на български и английски език в областите: Здравеопазване и спорт (медицина; обществено здраве; здравни грижи и спорт), Социални, стопански и правни науки (социални дейности; администрация и управление, икономика; туризъм) и други интердисциплинарни теоретико-методически и приложни изследвания на съвременното общество и култура, философия, хуманизация, екологизация, информатизация и глобализация, и други свързани с тях проблеми. Новото научно списание на Университетската многопрофилна болница се издава съвместно с Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в електронен вариант.

УМБАЛ „Канев“ отправя покана към всички с интереси в посочените области да представят свои научни статии (студии), които да бъдат включени в първия броя на новото научно списание „Общество и здраве“.

Подробности за изискванията към публикациите - в линка:

http://www.umbal.ruse.bg/journal.html