• EnglishEnglish
„СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ – ПОСТИЖЕНИЯ, РИСКОВЕ, ИНОВАЦИИ“
23 април 2024 г. – 25 април 2024 г. 11:00 ч. – 17:00 ч.
Регионална библиотека "Любен Каравелов"

Международната научна конференция „Съвременният свят – постижения, рискове, иновации“, организирана от УНСС, с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“, се проведе от 23 до 25 април 2024 г. в Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ в гр. Русе.   Бяха представени впечатляващ брой доклади – общо 96, от 107 участника, от 7 държави, сред които Израел, Мексико, Турция, Румъния, Полша, Словения. Освен представителите на академичните среди – БАН, университети и институти, в работата на конференцията участваха множество представители на неправителствения сектор, библиотеки, читалища, на държавната администрация и религиозните среди. Така Събитието се превърна във форум, който изпълни една от съществените цели, които бяха поставени пред него – интелектуалци и учени от различни държави и области на знанието да представят и интерпретират процеси, свързани с общественото развитие в науката, културата и социума, както и различни теории, учения и доктрини с важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес. Международното участие стимулира интегрирането на българската научна общност в европейското и световното изследователско и образователно пространство. Интердисциплинарният характер на представените доклади на научната конференция допринесе за заздравяване на връзките на науката с образованието, културата, бизнес средата и обществото, както и за популяризиране на достиженията на родната интелектуална мисъл като обществено значима и важна част от развитието на съвременния свят. Докладите ще бъдат оформени в рефериран сборник, който ще бъде депозиран за индексиране и включване в Референтния списък на НАЦИД, платформите на CEEOL, SSRN eLibrary, eLIBRARY.RU и Google Scholar. Това ще допринесе съществено за реализиране на друга ключова цел – предоставяне на свободен достъп и повишаване на видимостта на научните разработки, което е в съответствие с целите на Закона за насърчаване на научните изследвания и в синхрон със специфични цели 1, 3, 5 и 6 от „Националната стратегия за развитие на научните изследвания в РБ 2017-2030: По-добра наука за по-добра България“.

            Събитието откри г-жа Евтимова, директор на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе. Тя акцентира върху ролята на съвременните библиотеки за социалното и икономическо развитие на регионите, подкрепата на образованието и достъпа до информация и насърчаване на гражданското участие.  С приветствие към домакините и участниците във форума от името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров се обърна доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на проекта. В приветствието се отбелязва, че „Конференцията цели да създаде интерпретационно поле на различни теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес. Да бъдат отразени постиженията, рисковете и иновациите в сферата на историята, религията, културата, икономиката, технологиите, архитектурата, дизайна и други области на човешкото познание. За нас е особена чест, че УНСС е част от този процес на осмисляне“.

            Приветствия бяха поднесени от г-жа Ирена Тодорова, главен секретар в Областна администрация – Русе, г-н Сашо Щерев, главен експерт в отдел „Образование“ на Община Русе, проф. полк. д.н. инж. Красимир Ениманев, председател на Русенска стопанска камара, д-р Виктория Иванова, директор на Библиотеката на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Поздравителни адреси бяха получени от областния управител г-н Даниел Ковачев, от г-н Пенчо Милков, кмет на гр. Русе, от ректора на Русенския университет проф. д-р инж. Пламен Кангалов, от изпълнителния директор на Фондация „Глобални библиотеки“ г-жа Спаска Тарандова.

            Конференцията се проведе в хибриден формат – присъствено и онлайн през платформата ZOOM - в 6 тематично обособени секции: Изкуствоведски изследвания, Образование и философия, Исторически и лингвокултурологични изследвания, Политически и правни изследвания, Икономически изследвания, Общество и комуникации.

            Работата на конференцията беше обобщена от проф. д-р Христо Тодоров от Нов български университет, научен ръководител на проекта. Той отбеляза, че мултидисциплинарността на научния форум е един от сериозните залози за неговия успех. Беше подчертано и значението на съвместната работа между институциите, които с обединени усилия са успели да привлекат вниманието на толкова много изследователи от различни научни дисциплини и държави.

            Домакините се бяха погрижили и за културна програма, която включваше вечерна разходка по река Дунав с кораба „Русчук“, посещение на Басарбовския скален манастир „Свети Димитър Басарбовски“ и църквата „Св. Троица“. В сградата на библиотеката бяха наредени две изложби: „Димитър Добрев – 120 г. от рождението на редактора, общественика, писателя“ с документи от фонда на Библиотеката и експозиция на част от изданията на културния институт, каталози от международните конкурси за екслибрис и сборници от предишни научни конференции. По време на конференцията бе отбелязана и новината, че Библиотеката на УНСС, е удостоена с почетния приз и значка – „Рицар на книгата“ – безспорно доказателство, че сътрудничеството между университетите и библиотеките дава желаните резултати, върху които може да се надгражда, каквато е амбицията и намерението на организаторите.

Регламент

Regulations for participation

Изисквания за оформяне на докладите

Reporting requirements

Програма