• EnglishEnglish
„ТЪРСАЧИ НА ЗНАНИЕ“ - ПРОЕКТ ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ
03 октомври 2017 г.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ е одобрена по проект „ТЪРСАЧИ НА ЗНАНИЕ“.
Целта на проекта е да се създаде среда за повишаване на функционалната грамотност сред подрастващите за развиване на умения за търсене, откриване и обработване на информация чрез разнообразни средства от традиционната книга до новите технологии. Насочен е към младежи от 10 до 15 години и деца от 7 до 12 години. Предвиждат се организиране на поредица от обучения и уъркшопи. Ателиетата са насочени към придобиване на знания по природни науки, изучаване на родова и семейна история, повишаване на здравната и финансова култура и обогатяване на познанията за явления от заобикалящия свят.
За целта стартира процедура по набиране на кандидати - младежи от 10 до 15 години за участие в първото обучение.
Идейното предложение се финансира от Общинска фондация "Русе , град на свободния дух".
Повече информация можете да получите на място. За записвания - тел. 082-820-127 или в Детски отдел до запълване на местата.