• EnglishEnglish
„Туристическият потенциал на библиотеките и мястото на краеведските изследвания. Опитът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе“
24 октомври 2022 г.

На 20 октомври двама наши библиотечни експерти – Ренета Константинова и Диана Гривева, се включиха с доклад „Туристическият потенциал на библиотеките и мястото на краеведските изследвания. Опитът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе“ в юбилейната научна конференция на Столична библиотека „Краезнанието – традиции, съвременност, перспективи“. Форумът се проведе в Американския център и беше посветен на 60 години от обособяването на отдел „Краезнание“ като самостоятелен сектор в структурата на Столична библиотека.

Докладът на русенската библиотека беше включен в модула „Краезнанието в културната и образователна инфраструктура – предизвикателства и възможности“, в който авторитетни университетски преподаватели, адвокати в областта на авторското право, архитекти, библиотечни експерти, краеведи, общественици представиха различните гледни точки и практики, свързани с популяризирането на Краезнанието, дигитализацията на краеведски сбирки, развитието и перспективите на краеведската информация и тяхната роля в обществения живот.

В разработката на русенските участници регионалната библиотека е представена като ключова организация за опазване паметта на местната общност, събира, съхранява и популяризира документи от културното и историческото минало на Русе и региона в цялото им многообразие. Основно място се отделя на проекта „Писмените съкровища на Долен Дунав“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А, по който партньори са Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Окръжна библиотека „Александру и Аристиа Аман“ в Крайова. Посочени са основните цели на проекта - създаването на интегриран туристически продукт „Долен Дунав – трансгранична дестинация за литературен туризъм“ и укрепването на социалните и културните връзки между съседните български и румънски общности.

Място в доклада намира вторият литературен фестивал „Писмените съкровища на Долен Дунав“, организиран от русенската библиотека през 2022 г., с основен акцент местното литературно наследство, което, извън традиционното, представя теми и организира творчески работилници за деца и младежи. Посочва се, че в рамките на този форум е реализирана работилницата за изработване на литературен маршрут в Русе с ръководител Ренета Рошкева, уредник в отдел „История на България XV-XIX в.“ при Регионален исторически музей в Русе, в която участниците се запознават с методологията за изработка на тези специфични словесни пътеводители и създават свой собствен литературен маршрут. Разпределени са в два отбора - единият екип работи с местата за почит на наследниците на Баба Тонка, а другият се спря на познатите (непознати) Елиас Канети и Майкъл Арлен.

Колегите обръщат внимание на усилията на културния институт за устойчиво изграждане на литературно-туристически обекти и събития, стремежът да включи в маршрутите места, свързани с имената на известни и не толкова известни автори, живели и творили на територията на Русе и региона със значение за културното развитие и писменото наследство на областта. Акцент в тази част на доклада е Добри Немиров. В част от биографичните източници за родно място на писателя е записан гр. Русе. Тук се корени и засиленият краеведски интерес към неговата личност. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ отбеляза годишнината му, както и 134 години от създаването на библиотеката, с изложбата „Другият. 140 години от рождението на Добри Немиров“. Посочени са артефакти и библиотечни единици, свързани с писателя и неговата връзка с дунавския град, които се съхраняват в културния институт.

В заключението на доклада се посочва, че литературният туризъм може да бъде и нематериален, стига да има институции, които създават условия литературните съкровища да бъдат съхранявани, дигитализирани, разкривани, популяризирани, и стига да се създадат условия всички аспекти на наследството да бъдат представяни в хармония.