• EnglishEnglish
И още много нови книги за четящите русенци!
07 юли 2020 г.

През 2020 г. Министерство на културата отново даде възможност на обществените библиотеки да представят проектни предложения за обновяване на фондовете си. РБ "Любен Каравелов" кандидатства с проект  за почти 25000 лв., който вече е одобрен и реализирането му ще започне в следващите седмици. През летните месеци читателите на библиотеката ще получат достъп до над 1200 нови заглавия на 53 български издателства, от които над 320 от български автори. Общият брой на новозакупените книги ще надхвърли 2270. На тази сесия Министерството на културата подкрупя 36 проекта на регионални и общински библиотеки на обща стойност 714 385 лв.