• EnglishEnglish
За да я има България
13 януари 2022 г.

Започва записването за конкурса - рецитал „За да я има България“ за 2022 година!

Общински Младежки дом –Русе кани всички деца и младежи в училищна възраст от Русе и региона да се включат в конкурса - рецитал „За да я има България“. Конкурсът се провежда за осемнадесета поредна година и е посветен на Националния празник на България - 3-ти Март. За своите осемнадесет години конкурсът се превърна в емблематичен за Младежки дом-Русе, който вече развиват и следват и други организации в страната.

Провеждането му със стотици талантливи деца и младежи всяка година преминава сред голяма популярност, широк обществен отзвук и висок авторитет сред участниците.

За участие се допускат деца и младежи, които са се подготвили да рецитират творби, свързани с Отечеството, Свободата и историята на родината ни, нейната красота, националните ни герои, както и други теми, свързани с родолюбието.

Традиционно конкурсът се провежда в присъствена форма, на сцена и пред жури, но в случай на промяна на епидемичната обстановка, ще премине в онлайн формат, при който всеки участник трябва да има готовност да запише изпълнението на творбата, която си е избрал, на любителско видео. Участниците трябва да следят за промени в социалните мрежи на Младежки дом-Русе. Литературните направления са Възрожденска и Следвъзрожденска литература, по избор на участника, а възрастовите групи са три: от 1-ви до 4-ти клас, от 5-ти до 7-ми клас и от 8-ми до 12-ти клас, като във всяко направление и всяка възрастова група се присъжда първа, втора, трета награда и поощрение.

Конкурсът ще се проведе на 3-ти март 2022 год. Регистрацията е задължителна, тъй като до участие ще се допускат само записани участници. Записването за конкурса е до 24 февруари 2022 г. на следния линк:

https://forms.gle/xQYnZ3SrsZ6UNzxy8

Пълната информация за конкурса се съдържа в Статута на регионален конкурс за рецитал „За да я има България“ 2022, който е приложен към публикацията.