• EnglishEnglish
ЗА ПЛАКАТИТЕ – ДИГИТАЛНО И РЕАЛНО
01 август 2021 г. – 31 август 2022 г.

Основната цел на проектното предложение е да се разработят интерактивни механизми за насърчаване на дългосрочното и активно присъствие на българското плакатното изкуство в дигиталното пространство чрез създаване на динамична информационна среда и инструменти за привличане на нови аудитории, извън централните райони, с фокус младежи и лица с интерес в областта на визуалните изкуства.

Дейностите по проекта предвиждат: Подбор и заснемане с 2D технологии на плакати, част от колекцията на Регионална библиотека „Любен Каравелов“; Виртуална галерия „Животът в плакати“, създадена с част от заснетите плакати, публикувана в онлайн пространството 24/7, чрез сайта на библиотеката; Творческо ателие „Изкуство без граници“ за изработка на плакати в Хартиената фабрика в с. Комана (Румъния), което включва и демонстрация на уникалната румънска традиция за производство на хартия, необходима за отпечатването на плакат; Творчески работилници „В света на плакатите“ – две работилници за младежи от 14 до 19 г., първата ангажира с обучение за създаване на плакат с традиционни, а втората - с иновативни техники; Изложба с интерактивен елемент „Плакатите говорят“ - плакатите се анимират и се превръщат в картини с движение и звук; Изложби „Майсторите на плаката“ - представят български автори на плакати - Момчил Михайлов-Момо и Люба Томова.

Настоящото проектното предложение отговаря на потребността за по-широко популяризиране на колекцията от плакати, съхранявана в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в регионален, национален и международен мащаб, като се използват възможностите на съвременните технологии. Това води до създаване на по-добри условия за широк достъп на публиката до плакатното изкуство.

Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“, по програма „Публики“.