• EnglishEnglish
Как да се държим на интервю за работа

Говорете по същество. Не се увличайте в истории за живота си, особено ако те нямат никаква връзка с вашия професионализъм.

Най-добре е по време на интервюто да бъдете самите себе си, като наблегнете на тези качества, които са най-подходящи за работа, за която кандидатствате.

Бъдете готови за “неудобни” въпроси относно вашата биография. Преди интервюто прегледайте автобиографията си и се уверете, че можете точно и ясно да обясните, защо сте напуснали предишните си работни места и защо преди няколко години не сте работили два месеца.

Покажете, че сте готови да се развивате. Когато ви попитат за отрицателните ви качества (разбирайте – неподходящите за дадената длъжност), е важно да покажете, че сте запознати наистина с тях и че ще се постараете да ги компенсирате или чрез достойнствата си, или като положите усилия за отстраняването им.

На интервюто за работа не трябва да лъжете. Лъжата може лесно да бъде разкрита и вашият събеседник да реши, че пред него стои или патологичен лъжец, или глупак. И в двата случая лъжата ви ще покаже, че не умеете да признавате грешките си и да се адаптирате към ситуацията. А това не са най-добрите качества за един добър служител.

Не надценявайте значението на интервюто. Професионалният опит, изискванията или условията на труд, както и търсенето и предлагането на конкретни умения играят много важна роля. Въпроси, които може да очаквате:

• Защо сте тук?

• Кои са силните ви страни?

• Какво очаквате да получите?

• Какъв човек сте?

• Какво ви отличава от другите кандидати?

• Какви са вашите качества, умения?

• От каква заплата имате нужда?

• Какво е здравословното ви състояние?

• Кои са вашите недостатъци?

• На колко години сте?

• Разкажете повече за себе си?

• Какви са Вашите цели?

• Работили ли сте преди?

• Какъв е вашият опит? 

Кога можете да започнете работа?

• Имате ли някакви въпроси?

Златни правила 

Бъдете вежливи и доброжелателни с всички - от портиера на входа до секретарката на работодателя.

• Усмихвайте се.

• Гледайте събеседника си в очите.

• Не прекъсвайте интервюиращия, докато говори.

• Слушайте внимателно какво ви питат. 

Файлове: