• EnglishEnglish
Как да получа ПИК код от НОИ и за какво мога да го ползвам?

ПИК може да получите лично или чрез упълномощено лице във всяко едно териториално поделение на НОИ в страната. Личното получаване на ПИК става единствено срещу представянето на лична карта и без да е необходимо предварително да попълвате заявление.

Издаването на ПИК чрез упълномощено лице се извършва само чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно. В тези случаи се прилага копие от пълномощното, което след съпоставяне с оригинала, остава на съхранение в НОИ.

Важно! Изпратени по пощата документи и искания за издаване на ПИК не се обработват.

Важно! Издадени удостоверения за ПИК не се изпращат по пощата.

В прикачения файл са описани електронните услуги на НОИ, достъпни с ПИК.

Файлове: