• EnglishEnglish
Как да напиша успешно мотивационно писмо?

Ето от какви основни части се състои то:

Въведение

В тази част трябва да акцентирате на:

Длъжността, за която кандидатствате - не пропускайте да

уточните това, защото много работодатели набират

служители за различни длъжности по едно и също време.

Откъде знаете за обявената длъжност - от обява във вестник

(цитирайте името, датата, броя на вестника), от познат, от собствено проучване и т.н.

Защо кандидатствате за тази позиция - изразете готовност и желание за работа, интерес към фирмата. Покажете, че сте се интересували от фирмата и че разбирате изискванията за обявената длъжност.

Мотивация

Включете информация за:

Качествата и способностите си - наблегнете върху силните си страни, които биха заинтригували работодателя. Опишете образованието и опита, които имате и които ще ви бъдат полезни в бъдещата ви дейност в тази фирма. Дайте конкретни примери за това как сте прилагали уменията и квалификацията си до момента (ако е уместно цитирайте конкретни отговорности и резултати в цифри).

Готовност за работа - изразете силната си мотивация и готовност да работите в тази фирма. Тук е моментът да "защитите" евентуални слаби страни в автобиографията си - това са изисквания, на които не отговаряте в пълна степен. Например: дори да не притежавате посочените години трудов стаж, бихте могли да докажете, че въпреки това сте достатъчно квалифицирани и имате много богат практически опит Вашият принос в работата на фирмата - с какво ще "обогатите" фирмата, екипа, работодателя. Не забравяйте, че трябва да сте добре аргументирани - вие сте инвестиция за работодателя и трябва да го убедите да я направи. Може да споделите, че имате конкретни идеи за развитие на работата, които бихте приложили, ако ви назначат (но не се впускайте в подробности).

Информация за връзка с вас

Завършете с благодарност към работодателя за отделеното време и подчертайте, че сте на разположение за интервю с него. Уверете се, че сте дали пълна информация за обратна връзка с вас. В случай че ви предстои смяна на адрес, телефон, пътуване,

посочете координати, на които може да бъдете открити, както и удобно за вас време. Не забравяйте да подпишете писмото - използвайте стандартните фрази, например: "С уважение: Георги Иванов".

Някои съвети:

Мотивационното ви писмо трябва да е кратко (не повече от една страница) и интересно за работодателя.

Обвържете вашите умения с изискванията за обявената длъжност - посочете какво вие можете да направите за работодателя.

В описанието на уменията и отговорностите, които сте имали до момента, включете думи, подобни на тези, които работодателят е използвал в обявата за работа.

В мотивационното писмо се дава повече информация отколкото в автобиографията.

В мотивационното ви писмо трябва да се усеща личен стил на изразяване. Опитайте се да направите изложението си оригинално.

Демонстрирайте увереност и желание за работа.

Оформете мотивационното си писмо добре - с отчетливи параграфи, Красив почерк (ако е на ръка), хубава хартия и т.н.

Внимавайте за грешки.

Не прекалявайте с хвалбите за себе си.

Не използвайте клишета - фрази от готови мотивационни писма или целите писма.

Не използвайте негативни изрази - „Аз не можах да направя...", „Не ми беше позволено да..."

Файлове: