• EnglishEnglish
Как да напиша успешно CV?

Цели, които трябва да преследвате, когато съставяте автобиографията си:

Да покажете на работодателя, че имате предимства пред другите кандидати за работа; Да предоставите информация за Вашите опит, квалификация и умения; Да докажете, че отговаряте на изискванията, които работодателят има към кандидата за длъжността; Да дадете малко лична информация, ако такава е от значение за длъжността; Да предизвикате интереса на работодателя към своята кандидатура. Не забравяйте, че работодателят в автобиографията Ви най-напред ще търси информация, касаеща длъжността, за която наема служител.

Лошо впечатление прави автобиографията, която е:

Дълга (повече от 1-1,5 страници) и описателна; Ксерокопие на стандартната Ви автобиография; Написана на ръка; Няма посочени реквизити за длъжността за която кандидатствате – наименование и, ако се изисква, референтен номер; Съдържа неточни или лъжливи данни (рано или късно това ще излезе наяве); Описва физическите Ви данни, ако те не се изискват от длъжността (например, ако искате да работите като фотомодел); Има обидни квалификации на предишните Ви работодатели; Има правописни грешки.

Преди да пратите автобиографията:

Прегледайте я за грешки; Помолете някой да я прочете, за да сте сигурни, че аргументацията Ви е добра, а стилът – четлив; Проверете, вярно ли посочвате името и адреса на получателя; Проверете датите и названията на учебните заведения и предишните Ви работодатели; Проверете Вашите адреси и телефони, които сте посочили за връзка (как иначе ще Ви поканят за интервю?); Оставете си едно копие – може би ще Ви потрябва по-късно, когато се подготвяте за интервю.

Можете да свалите бланка за европейски формат на автобиография тук.

Файлове: