• EnglishEnglish
Как да изберем подходящ потребителски кредит

Проучете внимателно всички параметри на кредита, за който кандидатствате. Добре е да направите свой сравнителен анализ, за да изберете най- подходящия за Вас кредит.

Няколко са факторите, които влияят върху избора ни на потребителски кредит.Най-често водещ фактор е лихвата, но всъщност това, което е още по-важно, са разходите по такси и комисиони. Такива са: такса за разглеждане на документите за кредит; такса за разплащателната сметка, по която ще се изплаща кредитът; годишна такса за управление на кредита, която може да бъде или фиксирана, или процент от остатъчната главница по кредита; такса за усвояване на кредита - отново или фиксирана, или процент от размера му.

С промените в Закона за потребителския кредит, всички финансови институции са длъжни да предоставят информация, в която са упоменати размерът на таксите и комисионите, които се събират, размерът на месечната вноска, цялата дължима в края на периода сума, както и размерът на дължимата лихва. Таксите могат да наклонят везната в полза на един или друг кредит, независимо от атрактивното представяне на лихвите. В зависимост от това кои такси се събират и от кои такси потребителят е освободен, може да се окаже така, че кредит с малко по-висока лихва, но с по-малко такси, може да е по-евтин от кредит с по-ниска лихва, но с повече съпътстващи го такси.

Най-ясна представа за оскъпяването на кредита може да се получи от размера на годишния процент на разходите (ГПР). С негова помощ най-точно могат да се сравнят различните предложения и да се направи обективен избор. Важен момент в избора на потребителски кредит е да се прецени и най-подходящият период на погасяване на заема и размера на месечната вноска. Не винаги е възможно да изтеглим банков кредит в размер, какъвто желаем ние. За повечето хора е ясно, че ако получават заплата 500 лева, не биха могли да плащат месечна вноска 400 лева. Ако месечните ни постъпления са ограничени, но все пак спешно се нуждаем от по-голям кредит, то тогава трябва да търсим възможност за максималното му разсрочване във времето. В зависимост от продължителността на кредита и неговия размер, се формира и размерът на месечната вноска. Всеки индивидуално и на базата на своите доходи трябва да прецени каква вноска може да плаща месечно, за да определи и продължителността на кредита.

Добре е да се знае и, че съгласно новите промени в Закона за потребителския кредит, Вие можете да погасите предсрочно потребителския си кредит във всеки един момент, без да дължите такса за предсрочно погасяване.

Не на последно място трябва да се обърне внимание на риска от невъзможност за погасяване на кредита. Кризата показа, че никой не е застрахован от изгубване на доходите си. В тази връзка, напоследък все по-успешно навлизат застраховките към различните типове кредити. Целта на застраховката към кредита е да защити потребителя от дългове при непредвидени обстоятелства, които намаляват способността му да плаща вноските. Ако например кредитополучателят изпадне в трудно финансово положение заради безработица или временна нетрудоспособност, застрахователят ще покрива месечните му вноски по кредита за определен период.

При кредитирането трябва да отчитаме всички разходи по време на целия период, в който изплащаме кредита, както и възможността от възникване на нови разходи и да планираме покриването им от приходи, намалени така, че да отчитат трудни икономически условия.