• EnglishEnglish
Три проекта с участие на библиотеката са спечелени по програма „Знание и растеж“2022 на Фондация „Русе - град на свободния дух“
01 декември 2021 г.

„Дигитално училище по природа“ е спечеленият от библиотеката проект по програма „Знание и растеж“2022 на Фондация „Русе - град на свободния дух“. Той ще се реализира през лятната ваканция следващата година, когато 60 русенски деца от 6 до 11 години ще имат възможност да посещават дигиталното училище по природа в Регионалната библиотека. Предвижда се в продължение на два месеца да бъдат сформирани тематичните клубове „Аз обичам биология“, „Млад химик“ и „Тайните на физиката“.  Чрез 3D микроскопи, виртуални очила, дигитални карти и специални тениски младите изследователи ще научат повече за микроорганизмите, растенията, животните, динозаврите и ще се разходят по морското дъно. Ще имат възможност да правят експерименти, сблъсквайки се за първи път с химическа лаборатория и произвеждайки сапун. Ще научат повече за богатството на кристалите, електричеството, климата и времето, вулканите и Космоса.

Природните науки като биология, химия и физика заемат изключително място в учебната програма на училищата. Въвеждането на информационни и комуникационни технологии в нея като допълнителен метод на преподаване е една от „успешните практики“, които учители се опитват да прилагат, но срещат препятствия като липсата на условия и подходяща материална база. Редица изследвания показват, че успешен  способ за ангажиране вниманието на децата, е въвеждането на игри и групови занимания, които се налагат като сполучлив начин за увличане в процеса на усвояване на знания. Успехът е гарантиран и когато това се случва в неформална среда с помощта на иновативни и разнообразни дигитални устройства, които да съвпадат с интереса на съвременните деца. Проект „Дигитално училище по природа“ отговаря на потребността да се излезе от „сухата материя“ и традиционните рамки в изучаването на биология, химия и физика в класната стая. Основната цел на проекта е да насърчи търсенията и стремежа на младите хора за усвояване на нови знания в областта на природните науки чрез използване на иновативни дигитални устройства и нови методи. Партньори са Регионално управление по образованието - Русе, ОУ "Иван Вазов", ОУ "Отец Паисий".

В проект „Свят от технологии – Фабрика за знания за утрешния ден“ на Сдружение "В света на иновациите", който също ще бъде финансиран по програма „Знание и растеж“2022, русенската библиотека е партньор. Културният институт ще отвори вратите на академия по електроника, програмиране и 3D моделиране за 60 ученици от 10 до 17 г. Децата ще се запознаят с механични и електронни компоненти на роботи и машини и ще навлязат в света на технологиите. Идеята е да се покаже на подрастващите колко е важно да придобият аналитично и логическо мислене, да работят в екип, за да могат да реализират свои бъдещи идеи като изграждат собствени продукти и се ориентират за бъдеща професия. В обученията те ще могат да наблюдават изпълнението на програмните инструкции, да решават механични проблеми и да пресъздават различни механизми от заобикалящия ги свят. Целта е да се продължи развитието на малката русенска академия, с помощта на която да се внедряват иновации и нови технологии в образованието. В дългосрочен план се планира предаване на знания на децата в областта на електрониката, програмирането и 3D моделирането, като се прилага подход „учене чрез правене“.

„Създаване на кабинет и оригинална методика със своя онлайн платформа за повишаване на функционалната грамотност у учениците между 5 и 8 клас“ е името на спечелилия финансиране по програмата „Знание и растеж“2022 на Сдружение с нестопанска цел „Ротари клуб „Русе“, в който библиотеката също е партньор. По инициатива на клуба в културния институт ще заработи център за повишаване на функционалната грамотност при децата от 5 до 8 клас. Изявени експерти ще разработят и приложат методика за обучение на деца с проблеми във функционалната грамотност. Очаква се в проекта да участват около 100 ученика от посочената група, избрани чрез тестове, проведени в учебна среда. Проектът цели да създаде модерен мултимедиен център за обучение, основан на съществуващата база. Чрез изготвяне на оригинална методика, тестове, обучения и самообучения да се обособи зона на интерактивно и прогресивно повишаване на функционалната грамотност в една от специализираните зали за работа с деца в Регионална библиотека „Любен Каравелов“, в която да се обучат ученици от партниращите училища „Иван Вазов“, „Никола Обретенов“ и „Фридрих Шилер“. С реализирането на този проект ще се увеличи достъпността до интерактивно съдържание в пространствата на библиотеката и ще се увеличи нейната атрактивност. Освен това ще се даде възможност на десетки деца от Русе, чрез сформиране на сборни групи за обучение, да преминат през интензивно обучение по нови методики, които да ги обучат в начините и средствата за достигане до съдържание в интернет, свързано пряко или косвено с техния учебен материал, да възпита практики за критично четене и мислене, както и да формира навици за синтезиране на авторско и оригинално съдържание, което да въздейства на формиращите личността си индивиди от тази възрастова група.

Проектите се реализират с подкрепата на „Еконт Експрес“.