• EnglishEnglish
АБВ - ИЗКУСТВОТО НА КНИГАТА
октомври 2011 г. – май 2013 г.

Цел на проекта: да стимулира навиците за четене при деца, които четат малко или изобщо не четат, във възрастовата група от 7 до 14 години, като ги запознае с изкуството на книгата, с начина, по който книгите са направени и пуснати на пазара - писане, илюстриране, превод, печат и дистрибуция.

Резултати от проекта: срещи и семинари с автори, илюстратори, преводачи и с хора, работещи с книгата - книжари, печатари, библиотекари. Установявени близки отношения със създателите на книгата и с процесите по нейното създаване, за да се премахнат бариерите между децата, които четат, и създателите на книгите. Проектът беше насочен и към две групи в тази област - млади и утвърдени професионалисти.

Дейностите по проекта са организирани в два основни потока:

По време на една учебна година (октомври 2011 - юни 2012 г.) всяка от участващите страни организира пет тематични работни срещи и други събития, свързани с изкуството на книгата - семинари по творческо писане, по илюстрация, по превод, организиране на четения, малки представления и др.Основното събитие на проекта, обобщаващо резултатите от работата по време на учебната година, беше Фестивалът на книгата, който се организира в София, и включваше срещи и семинари с автори и илюстратори от страните участнички; изложби на илюстрации от художници от различни страни и от участниците във фестивала; работни срещи и други дейности с деца; дейности за популяризиране на книгата с посредници между детето и книгата (рецензенти и библиотекари).

Проектът целеше и да задълбочи и разшири зараждащото се сътрудничество и взаимодействие между институциите, които вече имат опит в международни съвместни дейности, както и да подкрепи мобилността на творците в областта на литературата и медиите за децата и младите хора в Източна и Централна Европа.

Иновативният аспект на проекта се състои в това, че децата се запознаха с книгата в нейната цялост, от създаването до популяризирането й. Този проект за сътрудничество обхвана дейности в участващите страни, които се реализираха в продължение на 14 месеца.

Проектът обхвана около 15 000 деца и популяризира около 300 произведения на изкуството от съвременни автори и илюстратори. Медиаторите между детето и книгата от участващите страни допринесоха със знанията си, препоръчвайки книга на приятел или разяснявайки начините на ползване на библиотеката. 

Проект „АБВ на книгата” е финансиран от програма „Култура“ на Европейската комисия. Библиотеката си партнира заедно с Сдружение “Приятел на детето”, София;  Международен институт за детска литература и изследване на четенето, Виена; Русенска художествена галерия; Медиен образователен център, Белград и Обществената библиотека в район Урсус, Варшава.