• EnglishEnglish
„Шъ ни бъде ли???“
29 май 2023 г.

На 26 май русенската публика се срещна с главния асистент от селскостопанската академия Йордан Малджански, който написа една книга с интересното и оригиналното заглавие -  „Шъ ни бъде ли???“. В предговора й авторът казва: „Книгата не е историческа, защото не съм историк, както и не е роман, описващ и възхваляващ един или друг период от историческото ни развитие като нация и държава. В книгата съм проследил развитието на българското земеделие от освобождението до днес, защото за просперитета и развитието на всяка една нация се съди как използва ресурса земя като основно средство за производство, ограничено във времето и пространството… Разделите в книгата са посветени на 33 годишното развитие на земеделието и са анализирани целият преход, както и двата програмни периода на ПРСР след влизането ни в ЕС, като не е спестено нищо от това, което съм констатирал като експерт в този сектор… Посланията, които има в книгата, са отправени именно към съвършено нов социално-икономически модел на развитие, който не е прилаган никъде като алтернатива на двата изчерпали се модела  - неолибералния „Капиталистически“ и социалистическия модел.“

Йордан Малджански е роден на 9 декември 1951 г. в с. Хайредин, област Враца. Завършва през 1974 г. Селскостопанската академия „Г. Димитров“ в София, специалност зоотехника като дипломант на акад. Цено Хиновски. От 1981 г. работи в структурата на Селскостопанска академия като сътрудник в Опитна станция по говедовъдство и овцевъдство в Разград. Занимава се основоно с новите технологии на отглеждане в овцевъдството. Основният му научен принос е създадената през 1986 г. програма за информационно търсене и симулативна селекция при овцете за персонален компютър IBM. За тази разработка му е присъдена научна степен старши научен сътрудник ІІ степен.